top of page

Huisregels

 • Met een schoon lichaam op de massagetafel gaan liggen is wenselijk vanuit hygienisch oogpunt.

 • Vergeet niet om gemakkelijke kleding aan te trekken die niet gevoelig zijn voor mogelijke olievlekken.

 • Ten tijde van een kindermassage blijft 1 ouder altijd in de massageruimte aanwezig.

Betaling

 • Direct na de behandeling kunt u de betaling middels een betaalverzoek of contant voldoen.

Annulering

 • Elke behandeling mag tot 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd kosteloos worden geannuleerd.

 • Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd van een massage zal 50% van de behandeling in rekening worden gebracht.

 • Indien u zonder (schriftelijke) kennisgeving niet verschijnt zullen wij 100% van de massage aan u in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

 • Fijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend uit verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake- en/of anamnese gesprek.

 • Fijn behoudt zich het recht voor de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of bij situaties die aanleiding geven tot contra-indicatie.

 • Cliënten die een hernia, reuma, RSI of zenuwbehandeling hebben gehad, worden verzocht om een schriftelijke toestemming van hun huisarts of specialist mee te nemen naar hun massage afspraak.

 • Fijn houdt van de betrokken klant een dossier bij. Deze gegevens worden alleen door de masseur gebruikt ten behoeve van de klant. Deze gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden, noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de masseur. Tenzij anders afgesproken met de klant wanneer andere specialisten/huisarts e.d. betrokken worden in het lichamelijk herstel.

 • Fijn beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met klant en masseur.

 • Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Fijn doen wij aangifte bij de politie.

 • Massages die worden aangeboden door Fijn zijn geen medische behandelingen.
  Wanneer u zich laat behandelen bij Fijn is dit geheel op eigen risico.

FIJN_Geen erotisch massage afbeelding_edited.png

 

Cliënten die hier wel op inspelen worden vriendelijk verzocht de praktijk te verlaten.

bottom of page